top of page

Kaakoperatie

Gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling

Waarom een kaakoperatie?

Chirurgische kaakcorrectie is een methode om bij volwassen patiënten een afwijkende stand van de kaak door een operatie te corrigeren. De kaken van volwassen patiënten groeien niet meer, waardoor orthodontische apparatuur, die de groei van boven- en onderkaak kan beïnvloeden, niet meer werkt. Ook het uiterlijk, de vorm van het aangezicht of de positie van de onder- of bovenkaak, kan tot het besluit leiden voor een kaakoperatie. De behandeling wordt in teamverband voorbereid en uitgevoerd door de orthodontist en kaakchirurg.

Orthodontische voorbereiding

In de meeste gevallen worden de tanden in de boven- en de onderkaak eerst opgelijnd door de orthodontist m.b.v. vaste appartatuur (slotjesbeugel). Deze voorbereiding duurt gemiddeld 6-12 maanden. Na deze orthodontische voorbereiding wordt u teruggezien door de kaakchirurg en zal de operatie voorbereid worden.

Hoe verloopt een kaakoperatie?

De operatie gebeurt onder algehele narcose in het ziekenhuis. Bij deze operatie zal de kaakchirurg door het verplaatsen van de bovenkaak, de onderkaak of beiden de juiste verhoudingen herstellen. Het boven- en ondergebit zullen dan correct op elkaar gezet worden. De chirurgische ingreep wordt in de mond uitgevoerd en er zijn dus geen littekens aan de huid.

Orthodontische behandeling na chirurgische kaakcorrectie

De orthodontist zal u verzoeken om na ongeveer een week ter controle langs te komen. De orthodontische behandeling zal ongeveer 6 weken na de operatie hervat worden. De duur daarvan is afhankelijk van de nog aanwezige te corrigeren gebitsafwijkingen.

Contact

Wilt u meer weten over de kaakoperatie in combinatie met een orthodontische behandeling? Onze specialisten staan u graag te woord. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend consult. Dat kan via 079 360 30 77 of info@wereldlach.nl.

bottom of page